Poradnie

  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej
  • Gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej
  • Gabinet lekarza rodzinnego
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej